Представница Министарства просвете, науке и технолошког развоја, помоћница министра за дуално и предузетничко образовање и васпитање Габријела Грујић учествовала је на регионалној конференцији о динамици техничког и стручног образовања на Западном Балкану која је одржана у Берлину од 2. до 4. јула 2018. године.

Конференција је организована под покровитељством Федералног министарства за економску сарадњу и развој Савезне Републике Немачке, a на њој су учествовали и  представници министарстава шест земаља Западног Балкана који су задужени за техничко и стручно образовање.

Помоћница министра Габријела Грујић је том приликом представила Национални модел дуалног и предузетничког образовања који је креиран у складу са специфичностима образовног система и привреде у Републици Србији и представља пример добре сарадње та два система.

У оквиру конференције организована су специјализована предавања, у виду четири тематске радионице и министарске пленарне дискусије, на којој су учесници радили на унапређењу сарадње свих релевантних актера, а састанке су искористили и као платформу за разматрање развоја у области техничког и стручног образовања.

Као заједнички резултат састанака учесници су израдили препоруке за политичке лидере на петом Самиту земаља Западног Балкана у Лондону. Препоруке су подељене на четири главне области у оквиру којих је потребно радити на реформама како би се ојачали системи техничког и стручног образовања у циљу успешног одговарања на потребе тржишта рада.

Четири главе области односе се на регионални приступ техничком и стручном образовању који је оријентисан на тржиште рада,  прилагођавање техничког и стручног образовања потребама привреде за променом, креирање повољних правних оквира и нових савеза за припрему будуће радне снаге. У оквиру ових области донети су заједнички закључци да је потребно успоставити нове регионалне механизме како би се системи техничког и стручног образовања прилагодили потребама приватног сектора као и да је значајно радити на јачању капацитета у институцијама система техничког и стручног образовања. Истакнуто је да ће се наставити рад на јачању веза између регионалних реформских иницијатива, посебно сарадње Иницијативе за образовне реформе у Југоисточној Европи и Коморског инвестиционог форума.

Представници министарстава и остали учесници су се сагласили да је потребно унапредити сарадњу приватног сектора и образовних институција за техничко и стручно образовање како би сертификовање компетенција ускладили са специфичним потребама тржишта рада.

post_link