Premijerka Srbije Ana Brnabić i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević obišli su danas, povodom godinu dana rada Vlade Srbije, „Hemijsko tehnološku školu“ u Subotici u kojoj su u toku radovi na adaptaciji a čija je ugovorena vrednost veća od 156 miliona dinara.
Radovi bi trebalo da budu okončani do kraja septembra.Reč je o školi koja razvija preduzetništvo, a koja je smeštena u objektu koji je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika.
Nakon obilaska radova u školi Ana Brnabić je istakla važnost obrazovanja i da je cilj Vlade Srbije „novo znanje i obrazovanje za novo doba“.

Mislim da je u prvoj godini rada Vlade u reformi prosvete najviše urađeno. Zahvaljujem se, pre svega, ministru Šarčeviću za hrabro zalaganje i veliku borbu. Naš cilj je novo znanje i obrazovanje za novo doba, kazala je ona.

Tokom proteklih godinu dana rada Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja postignuti su značajni rezultati na reformi obrazovanja i usvojeno više zakonskih i podzakonskih akata, među kojima je i Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakon o visokom obrazovanju, Zakon o dualnom obrazovanju, Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije i Zakon o prosvetnoj inspekciji.
Ovim zakonima postavljeni su temelji kvalitetnijem obrazovanju. Takođe, formirano je međuministarsko telo za zaštitu dece od nasilja na inicijativu ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Potpisano je i uputstvo o postupanju ustanova obrazovanja i vaspitanja i centara za socijalni rad u zaštiti dece od nasilja.
U školskoj 2017/2018. godini oko 86.000 učenika osnovnih škola je ostvarilo pravo na besplatne udžbenike. Reč je o učenicima iz socijalno i materijalno ugroženih porodica (primaoci novčane socijalne pomoći), učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i učenicima koji su u porodici treće i naredno dete u sistemu školovanja. Prvi put u skladu sa Strategijom za podsticanje rađanja svako treće i naredno dete u porodici, koje je u sistemu školovanja dobilo je besplatne udžbeničke komplete. Ista praksa biće nastavljena i u novoj školskoj godini. Za besplatne udžbenike Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izdvojilo je 611.372.929,98 dinara.

Stipendije za izuzetno nadarene učenike i studente su duplirane, pa je iznos pojedinačne stipendije za izuzetno nadarene učenike uvećan na 15.000,00 dinara, dok je za izuzetno nadarene studente uvećan na 24.000,00 dinara, odnosno na 30.000,00 dinara za izuzetno nadarene studente na doktorskim studijama.

Štampano je i 70% od planiranih nedostajućih udžbenika na jezicima nacionalnih manjina, dok je u 45 osnovnih škola uključeno 95% učenika migranata.
Počev od školske 2017/2018. godine, za učenike petog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja primenjuje se izmenjeni i dopunjeni plan i program nastave i učenja. Izmene plana i programa odnose se na uvođenje tri nastavna predmeta u statusu obaveznih nastavnih predmeta i to Informatika i računarstvo, Tehnika i tehnologija i Fizičko i zdravstveno vaspitanje. Izmenjen je program za učenike šestog razreda, tako da će od školske 2018/2019. godine ovi predmeti biti obavezni i za učenike šestog razreda.

Od naredne školske godine, učenici prvog i petog razreda započeće svoje obrazovanje po celovitom i sveobuhvatno reformisanom planu i programu nastave i učenja u skladu sa novim propisima i pre svega u skladu sa pedagoškim konceptom programa orijentisanih na ishode, kako je planirano i Akcionim planom za sprovođenje Strategije obrazovanja 2020.
Od naredne godine učenici će moći da koriste i digitalne udžbenike. Sproveden je projekat Nastavni sadržaji kroz digitalni udžbenik/digitalnu učionicu koji je obuhvatio obuke 2.000 nastavnika za aktivan rad sa savremenom tehnologijom i savremeno dizajniranim e-udžbenicima. Brzi internet uveden je u 2.000 učionica, odnosno kabineta u kojima će raditi obučeni nastavnici koji će na raspolaganju imati savremenu opremu za digitalnu nastavu (laptop, projektor) i upotrebu elektronskog udžbenika.

Uveden je novi koncept gimnazijskog obrazovanja koji podrazumeva uvođenje novih izbornih predmeta, kao i novi plan nastave i učenja za prvi razred gimnazije i implementacija počinje od septembra 2018. godine. Unapređen je koncept prijemnih ispita za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, fiziku i odeljenja u kojima se deo nastave odvija na stranom jeziku. U tri gimnazije uveden je program međunarodne mature i finansijski podržana akreditacija gimnazija za sprovođenje IBO mature.
Kada je reč o dualnom obrazovanju u školskoj 2017/2018. uvedeno je 19 novih obrazovnih profila u skladu sa potrebama tržišta rada. Dualno obrazovanje pohađala su 1.482 učenika. Za narednu školsku godinu modernizovano je 12 obrazovnih profila u oblastima informacionih tehnologija, elektrotehnike, mašinstva, građevine, proizvodnje i prerade hrane, hotelijerstva i turizma. Učenje kroz rad do sada se realizovalo u saradnji sa 205 kompanija, dok se od septembra očekuje učešće oko 600 predstavnika privrede. Značajno je povećan broj škola uključenih u taj model obrazovanja sa 54 na 80.
Posle osam godina omogućeno je mladim doktorandima da se uključe na naučno istraživačke projekte koje finasira ministarstvo. Do sada je na osnovu javnog poziva posao dobilo skoro 700 mladih naučnika.

Upućen je i Poziv za uključivanje istraživača – povratnika iz inostranstva na projekte koji se realizuju u tekućem ciklusu istraživanja. Poziv je otvoren tokom 2018. godine, a u toku je postupak uključivanja prijavljenih kandidata.
Sprovode se aktivnosti na reformi sistema finansiranja naučnoistraživačke delatnosti: obrazovane su radne grupe za izradu Nacrta Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti i Zakona o fondu za nauku, i u toku je koncipiranje odredaba tih zakona. Aktivnosti se sprovode u skladu sa Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine.

post_link