Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije Mladen Šarčević razgovarao je danas u Beogradu sa predstavnicima Konferencije akademija strukovnih studija Srbije (KASSS) o predstojećoj transformaciji visokih poslovnih škola.

Šarčević je kazao da ni jedna škola neće biti ugašena i da će interesi učenika biti zaštićeni, kao i da Akademija može biti formirana od najmanje dve sastavne jedince. On je ponovio da je osnovni cilj kvalitet.

Predstavnici Konferencije akademija strukovnih studija Srbije podržali su kao model formiranje Akademije poslovnih škola  i istakli da bi trebalo voditi računa da buduće akademije budu formirane po regionalnom principu.

KASS neće da stane iza direktora koji čine nešto što nije u interesu strukovnog obrazovanja, rekao je predsednik tog tela Branko Savić.

post_link