Конференција „COST Connect“ посвећена одрживој енергији у дунавском региону (COST Connect – Sustainable energy in the Danube Region) одржана је у Београду, 10. октобра 2018. године.

Државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије Виктор Недовић оценио је да COST важан алат за истраживаче у Србији и региону Дунава.

Недовић који је и координатор Приоритетне активности 7 Дунавске стратегије рекао је том приликом да се нада да ће сарадња са COST удружењем бити настављена и у другим научним областима и новим активностима.

На конференцији је говорио и директор COST асоцијације Роналд де Бруин.

 COST Connect представља серију интерактивних радионица које омогућавају учесницима да развијају идеје и изграђују јаче истраживачке мреже. Овакав тематски приступ подстиче сарадњу учесника COST акција са релевантним актерима у области истраживања и иновацијар зличитих научних области у подунавском региону.

post_link