О обуци "Достизање основног нивоа дигиталних компетенција"

Обука „Достизање основног нивоа дигиталних компетенција наставника“ је акредитован програм стручног усавршавања наставника.

Решењем број 153-03-00018/2017-03 Министра просвете, науке и технолошког развоја програм је стављен на Листу програма од јавног интереса.

Програм обуке траје четири дана, укупно 38  сати, развија К2 компетенцију (поучавање и учење) а приоритетна област на коју се програм односи је П1 (јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и управљања одељењем).

Детаљи обуке

Агенда обуке

Обука за достизање основног нивоа дигиталних компетенција   Први дан Блок 1: Основно руковање рачунаром 9.00 - 10.30 Пауза 10.30 - 10.50 Блок 2: Прилагођавање окружења својим потребама. Рад са фолдерима  10.50 - 11.50 Пауза 11.50 - 12.10 Блок 3: Рад...