Циљ пројекта “Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ који је представљен данас у Београду је повећање приступа квалитетном предшколском васпитању и образовању за свако дете, а посебно за децу из социјално угрожених средина.

Пројекат, вредaн 47 милиона евра подржаће повећање капацитета предшколских установа кроз изградњу, пренамену или адаптацију јавних зграда и на тај начин отворити 17.000 додатних места у предшколским установама. Пројекат ће допринети и унапређењу професионалних капацитета васпитача и унапређењу планова и програма и обухватати мере које ће повећати обухват деце из најосетљивијих група кроз грантове за најмање 30 општина.

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић рекао је данас да предшколско васпитање и образовање у Србији има дугу традицију, добру и квалитетну праксу и велики стручни потенцијал.

Делатност предшколских установа у Србији годинама је развијана као мултифункционална и данас можемо бити поносни што интегрисани систем предшколског васпитања и образовања обезбеђује подршку целовитом развоју и добробити деце, негу, превентивно – здравствену и социјалну заштиту деце, компензаторну функцију, функцију припреме за полазак у школу и целоживотно учење, подршку васпитној функцији породице, навео је министар.

Он је оценио да је обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и даље знатно испод просека земаља Европске уније, као и да је обухват посебно низак када су у питању деца из осетљивих група.

Министарство препознаје значај васпитања и образовања на раним узрастима и ради паралелно на повећању обухвата деце и на унапређивању квалитета предшколског васпитања, казао је Шарчевић и додао да је за остваривање тих циљева постављен добар законски оквир.

Он је рекао да је за  унапређивање предшколског васпитања и образовања потребно још много урадити и да је предшколско васпитање у фокусу Министарства и Владе Србије.

Само заједничким посвећеним радом можемо допринети развоју система предшколског васпитања у Србији, казао је Шарчевић.

Он је казао и да је ово највећи и најкомплекснији пројекат посвећен предшколском васпитању и образовању и да представља велики изазов и шансу за све који су заинтересовани и одговорни за унапређивање подршке деци предшколског узраста и њиховим породицама.

Министар финансија Душан Вујовић изјавио је да је, осим, стварања нових капацитета за предшколски систем циљ пројекта и развој квалитетних васпитача који ће бити посвећени деци.

Предшколски систем треба да превазиђе јаз настао урушавањем класичне шире породице. Ми ствари мењамо од почетка. Верујем да ће нам се у будућности у овом пројекту придружити и многи други инвеститори, навео је он.

Шеф канцеларије Светске банке у Србији Стивен Ндегва подсетио је да је улагање у образовање, нарочито у рани развој најбоља инвестиција. Како је рекао, овај пројекат донеће бенефите великом броју деце, нарочито деци из осетљивих група.

У Србији је свако друго дете обухваћено је предшколским образовањем. Уписне стопе се у већини држава чланица ЕУ крећу између 85 и 100 процената. У Србији је више од 80 процената деце из добростојећих породица уписано у програме предшколског васпитања и образовања, у поређењу са мање од 10 процената деце из најсиромашнијих породица. Обухват ромске деце у просеку износи само 6 процената. Пројекат има за циљ да учини приступ раном образовању у Србији равноправнијим.

Пројекат је рађен под руководством Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а реализује се уз помоћ зајма Међународне банке за обнову и развој.

post_link