Први круг обука за наставнике у функционалном основном образовању одраслих је у току, а до краја 2018. године обухватиће 20 школа које реализују основно образовање одраслих у региону Београда, Војводине и региону Јужне и Источне Србије.

Први круг обука за наставнике који учествују у остваривању програма функционалног основног образовања одраслих (модул 1 – Основне андрагошке вештине) реализује Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Филозофским факултетом Универзитета у Београду – Институтом за педагогију и андрагогију, а уз организациону подршку Фондације Темпус, EPALE националног тима.

Око 250 наставника који раде у основном образовању одраслих по интегралном програму обуке за остваривање функционалног основног образовања одраслих проћи ће први модул у оквиру овог програма чији је циљ развијање основних андрагошких вештина.

Део обуке биће реализован путем интернета уз помоћ EPALE платформе <https://ec.europa.eu/epale/en/>, што представља и додатну вредност ових обука, јер ће учесници на тај начин не само унапредити и своје дигиталне вештине, већ и добити прилику да своје радове поделе са колегама из Европе.

EPALE<https://ec.europa.eu/epale/en/> је европска платформа намењена професионалцима у области образовања одраслих у Европи – наставницима, професорима, тренерима, истраживачима, доносиоцима одлука и другима који се баве образовањем одраслих.

Платформа омогућава појединцима и институцијама да се информишу о догађајима, размене добре праксе и ресурсе кроз учешће у групама за дискусију, објављивање ресурса или писање блогова. Институције могу да представе свој рад и постану део базе институција, што им даје могућност да их остале институције препознају и по потреби позову да сарађују на пројектима.

post_link