Други састанак ЕУ-Србија заједничког комитета за истраживање и иновације одржан је у Бриселу, 7. децембра 2018. године. Циљ овог састанка био је да представници Генералног Директората за науку и иновације Европске комисије и Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије размене информације о имплементацији Хоризонт 2020 програма.

Делегацију Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије предводио је проф. др Виктор Недовић, државни секретар, а делегацију Директората за науку и иновације, др Костас Глинос, руководилац Сектора за међународну сарадњу.

У нашој делегацији налазили су се и проф. др Марија Кузмановић, помоћник министра, Жељка Дукић, самостални саветник и Весна Филиповић-Николић, први саветник у Мисији Републике Србије при Европској Унији у Бриселу. Делегацију ЕУ су између осталих чинили Бернхард Фабианек и проф. др Мирослав Весковић.

Представници Директората за науку и иновације су изнели статистичке информације о учешћу институција из наше земље у Хоризонт 2020 програму. Посебно су указали на чињеницу да су наше институције за четири године трајања Хоризонт 2020 програма успеле да готово по свим индикаторима надмаше резултате које смо постигли за читаво време трајања (седам година) претходног оквирног програма ЕУ за истраживања, Оквирног програма 7 (ФП7). Указано је на области у којима остварујемо резултате на нивоу европског просека, па и изнад њега (Марија Склодоwска-Кири акције, истраживачке инфраструктуре, храна и пољопривреда, транспорт, иновације у малим и средњим предузећима, истраживања Космоса), као и оне где постоји простор за даље унапређење (информационе и комуникационе технологије, енергетика, заштита животне средине).

Српске институције су за реализацију одобрених пројеката подржане са више од 73 милиона евра. Наша успешност од 12%, у поредјењу са европским просеком који износи 15%, сврстава нас у категорију нових земаља чланица ЕУ. Поред тога, представљена је радна верзија наредног програма посвећеног истраживању – Хоризонт Европа. У току је дискусија на нивоу Европске комисије о буџету који ће бити додељен овом програму.

Проф. др Виктор Недовић у свом излагању истакао је активности Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије које су везане за Хоризонт 2020 програм, промене националног законодавства у области науке и иновација, као и нашу позицију и очекивања од наредног оквирног програма, Хоризонт Европа.

Такође су презентоване информације о учешћу у активностима Обједињеног истраживачког центра (где је посебно истакнута одлична сарадња на изради Стратегије истраживања и иновација за паметне специјализације Републике Србије, РИС3), Европског института за иновације и технологију, у Марија Склодоwска-Кири акцијама, Wиденинг пројектима, активностима везаним за интегрисање у Европски истраживачки простор, као и активностима у вези отворене науке и слободног приступа.

post_link