Први састанак Комисије за праћење активности за увођење испита којима се завршава одређени ниво средњег образовања одржан је 24. јануара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

Задатак комисије је да прати целокупан процес припреме државне матуре – припреме установа средњег и високог образовања, спровођење ИПА пројекта „Унапређење средњег образовања и васпитања путем увођења испита“, анализу процеса и давање препорука за његово унапређивање. 

Почетку састанка присуствовао је министар просвете Младен Шарчевић који је чланове комисије упознао са актуелностима у образовном систему које су значајне  за процес увођења  државне матуре.

Председница комисије је државни секретар Ана Ланговић Милићевић, а чланови  представници свих релевантних и заинтересованих страна у процесу имплементације државне матуре.

Међу члановима су и представници средњег и високог образовања, као и универзитета, факултета, удружења родитеља, цивилног сектора, али и помоћници министра просвете оних сектора у чијој је надлежности спровођење пројекта. 

post_link