Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja razgovarali su danas u Beogradu sa delegacijom međunarodne organizacije Sejv d čildren (Save the Children) za severozapadni Balkan,  Sejv d čildren  Kraljevine Norveške i Italijeo i Centra za interaktivnu pedagogiju.

Cilj ove posete bio je upoznavanje donatorskih organizacija  iz Kraljevine Norveške i Republike Italije sa sistemom obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, sa posebnim akcentom na zaštitu prava deteta koja pripadaju osetljivim grupama: migrantima, deca sa smetnjama u razvoju i učenicima koji pripadaju romskoj nacionalnoj manjini.

Predstavnica Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Snežana Vuković govorila je o postojećim  programima  i projektima koje to ministarstvo realizuje sa kancelarijom Sejv d čildren za severozapadni Balkan i partnerskim institucijama.

Ona je predstavila i  rezultate projekta „ Dostupno obrazovanje devojčica i dečaka Roma“ i govorila o preporukama Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija koje su upućene Republici Srbiji, kao i spremnosti ministarstva da radi na njihovoj realizaciji i unapređenju, uz adekvatnu podršku međunarodnih partnera.

Predstavnice humanitarne organizacije iz Kraljevine Norveške i Italije izrazile su spremnost da još aktivnije rade na unapređenju saradnje sa Republikom Srbijom i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u oblasti zaštite prava deteta.

post_link