Predstavnici Instituta za nuklearne nauke Vinča, Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Kragujevcu potpisali su danas u Beogradu sporazum o saradnji sa Institutom za fiziku visokih energija Kineske akademije nauka.

Saradnja će podrazumevati sve oblasti nauka od zajedničkog interesa kao i razmenu nastavnog i naučnog osoblja i studenata.

Sa oko 1.500 istraživača i 500 doktoranada, Institut za fiziku visokih energija Kineske akademije nauka iz Pekinga je vodeća kineska institucija u oblasti fizike sa akceleratorima visokih i niskih energija, kao  i centar multidisciplinarnih istraživanja u oblasti biomedicine, nanonauka i nano-tehnologija.

Ovaj Institut iz Pekinga je i strateški partner Instituta Vinča od 2016. godine, kada je potpisan sporazum o saradnji.

Sporazum su potpisali v.d direktora Instituta za nuklearne nauke Vinča Zlatko Rakočević, rektor Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović,  prorektor za naučno istraživački rad Univerziteta u Kragujevcu Miroslava Petrović Torgašev i direktor Instituta za fiziku visokih energija Kineske akademije nauka Van Jifan  (Wang Yifang).

post_link