Kонгрес младих математичара биће одржан на Природно-математичком факултету у Новом Саду од 3. до 5. октобра, а на њему ће учествовати млади математичари који су докторирали у последњих 10 година, као и студенти докторских студија.

На Kонгрес се пријавило 107 учесника из 16 градова, са 27 различитих институција, махом из Србије, али и из Македоније, Босне, Чешке, Белгије, Швајцарске и Kине. Своје радове представиће више од 70 учесника.

Организатори су: Српско научно математичко друштво (СНМД) у сарадњи са Српском академијом наука и уметности, огранка у Новом Саду, Департманом за математику и информатику Природно-математичког факултета у Новом Саду и Математичким институтом САНУ у Београду.

Идеја Српског научног математичког друштва је да се повежу млади сличних интересовања, да подстакне размена идеја и популаризује математика.

post_link