Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja organizovalo je 14. novembra okrugli sto „Prevencija nasilnog ekstremizma i radikalizacije – intersektorska saradnja i osnaživanje ustanova obrazovanja i vaspitanja za prevenciju i reagovalje“.

 Na skupu su učestvovali predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, Instituta za političke nauke kao i direktori i stručni saradnici srednjih škola u Srbiji.

 Pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Milan Pašić naglasio je da je prevencija svih oblika nasilja jedan od prioritetnih ciljeva sistema obrazovanja i vaspitanja. On je ukazao i na neophodnost intersektorske saradnje i povezivanja nacionalnog i lokalnog nivoa u obezbeđivanju sigurnog i podsticajnog društvenog i školskog okruženja za decu i mlade.

 Direktor Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka Goran Matić podsetio je sve prisutne na preventivne aktivnosti predviđene Akcionim planom Nacionalne strategije za sprečavanje i borbu protiv terorizma.

 Učesnici su imali prilike da se bolje upoznaju i  sa specifičnostima fenomena nasilnog ekstremizma i radikalizacije, faktorima privlačenja i podsticanja, radikalizacijom koja se danas sve više odvija putem digitalnih tehnologija,  kao i sa kompleksnim sadejstvom psihološko-društvenih uticaja na razvoj ideološki motivisanog nasilja.

 Istaknuti su postojeći kapaciteti sistema obrazovanja i vaspitanja za preventivno delovanje koje omogućuje i obavezuje zakonska regulativa i uređenje procedure u oblasti zaštite od nasilja. Posebno je naglašen značaj razvoja međupredmetnih kompetencija kod učenika koje obezbeđuju razvijanje i usvajanje specifičnih znanja, veština i stavova neophodnih za razvoj građanske svesti i uključivanje u demokratsko društvo.

 Osim razvijanju kritičkog mišljenja pažnju je potrebno posvetiti razvoju emocionalne pismenosti, veštinama komunikacije, negovanju osnovnih demokratskih prava i sloboda kroz podsticanje tolerancije, prihvatanja različitosti i jačanja osećaja pripadnosti.

 Prepoznata je ključna uloga porodice i značajnih odraslih, kao i vršnjačke grupe i drugih grupa koje mogu imati pozitivan uticaj na razvoj dece i mladih  u jačanju njihove otpornosti na nasilni ekstremizam i radikalizaciju.

 Na skupu je zaključeno da je potrebna edukacije svih stručnjaka koji rade sa decom i mladima kao i roditelja, osnaživanje mladih za vršnjačku edukaciju i da je neophodna intersektorska saradnje kako u preventivnom tako i u interventnom delovanju.

post_link