Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја учествовали су на панел дискусији „Како си у школи“ у организацији Центра Е8.

Испред Министарства на панел дискусији учествовале су др Снежана Вуковић вд. руководиоца Групе за образовање мањина, социјалну инклузију и заштиту од насиља и дискриминације и мр Миља Кривокућа, саветник за развој стандарда и индикатора у превенцији насиља и дискриминације. Током панел дискусије презентовани су резултати истраживања које је спровео Центар Е8 и дискутовано је о важности образовања о животним вештинама, родној равноправности, превенцији насиља и радикализације међу младима.

Др Снежана Вуковић је истакла значај концепта међупредметник компетенција, посебно компетенције за одговорно учешће у демократском друштву, a које представљају основ за постизање безбедносне културе у школи као и читавом друштву.

Представљене су различите активности Министарства у области превенције насилних и ризичних облика понашања, прописане процедуре поступања у заштити ученика од насиља. Посебно је истакнут значај унапређивања компетенција наставника, али и интерсекторске сарадње на националном и локалном нивоу.

Закључак дискусије је да је одговорност за образовање и безбедно окружење на свим актерима: породици, школи, ученицима, систему социјалне и здравствене заштите, полицији, различитим институцијама, медијима као и организацијама цивилног друштва.

post_link