У Влади Србије данас је одржан Међуминистарски савет за праћење и усмеравање спровођења реформе у области образовања и обезбеђивање расположивости неопходних услова и потребних ресурса за целовито спровођење реформе.

У протекле три године, Европска унија, подржавајући реформске активности у области образовања определила је 27,4 милиона евра за трогодишњи период од 2017-2019. године из средства Секторске буџетске подршке из програма ИПА 2016.

По завршеној евалуацији резултата спровођења Стратегије развоја образовања у Србији током 2019. године у буџет Републике Србије крајем 2020. Године требало би да буде уплаћена последња трећа транша ових средстава.

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић рекао је да Европска комисија констатовала да је у претходне две године успешно спроведен највећи део планираних и договорених активности, те да су у буџет Републике Србије уплаћена средства, у складу са уговором, а на основу резултата које је остварило Министарство просвете, науке и технолошког развоја у 2017. и 2018. години.

Надамо се и очекујемо да ће сличан успех бити званично потврђен током ове године и када је реч о нашим постигнућима у 2019. години. Ово је велики успех свих нас који представљамо институције које су, директно или индиректно, надлежне за образовни систем у Републици Србији, истакао је министар Шарчевић.

          Он је навео да подршка ЕУ не би била довољна без квалитетног плана и јасног циља, не само за развој и унапређење образовног система у Србији већ и за много шири друштвени и економски развој који треба да води ка општем развоју државе.

Зато смо на одговоран и промишљен начин  започели рад на изради нове Стратегије развоја образовања за наредну деценију, опет уз стручну подршку ЕУ и уз укључивање  свих заинтересованих страна и уз дијалог на свим нивоима, у складу са најбољим праксама европских земаља, као и са одредбама нашег Закона о планском систему, истакао је   Шарчевић.

 Он је рекао да очекује да ће Србија на јесен имати нову Стратегију образовања, а да су у току јавне консултације у вези са израдом оквира Стратегија развоја образовања за наредни и период,  које се одвијају фазно по свим нивоима образовања.

Kада је реч о образовању започињемо нови циклус и лично верујем да ће подршка свих наших партнера, а посебно ЕУ, можда и кроз нову секторску буџетску подршку, моћи да буде искоришћена у још много већој мери, нагласио је он.

У раду седнице Савета учествовао је и шеф Делегације ЕУ у Републици Србији амбасадор Сем Фабрици.  Он је рекао да очекује позитиван извештај и за 2019. годину и подсетио да је буџетска подршка Србији почела 2017. године и да то  показује посвећеност ЕУ нашој земљи.

Према његовим речима, транша од 7,4 милиона евра одобрена је у децембру прошле године за резултате из претходне године. 

Добро је урађена модернизација наставних планова на свим нивоима, повезан је Национални оквир квалификација са европским, а остварени су напори у области струковног образовања и оспособљавања и побољшања вештина, навео је Фабрици.

Он је напоменуо да има још много тога да се уради, да треба уложити додатне напоре у погледу потреба деце са инвалидитетом, развоја информационог система.

Шеф делегације ЕУ истакао је да да је Србија прошле  године постала програмска земља и важан актер у Програмима 2020.

Сви заједно треба да се надамо успешној години, закључио је он.

Министарка за европске интеграције Јадранка Јоксимовић, истакла је да су Влада и Министарство просвете, науке и технолошког развоја спровели постављене циљеве и нагласила важност Међуминистарског савета.

Када секторску буџетску подршку имате као механизам који вам је доступан, а таква подршка се не даје свим кандидатима, то говори о озбиљности институција и начина на који се предприступни фондови користе у Србији, навела је Јоксимовић. 

Међуминистарски савет је тело успостављено ради праћења ефикасности и ефективности спровођења мера дефинисаних у Стратегији развоја образовања у Републици Србији до 2020. године, планирања изградње институционалних и административних капацитета и предлагање полазних основа за израду нове стратегије развоја образовања за период после 2020. године.

Седници су присуствовали и представници домаћих и међународних тела и организација које су активне у области образовања.

post_link