На основу Споразума о научној и технолошкој сарадњи између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Словеније, потписаног 31. маја 2002. године у Београду је 10. марта 2020. године одржано Десето заседање Мешовите комисије за научну и технолошку сарадњу између Републике Србије и Републике Словеније.

Мешовита комисија је утврдила да је на конкурс за избор предлога научноистраживачких пројеката у оквиру научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Словеније за 2020. и 2021. годину пријављено 176 предлога пројекта коју су задовољили услове конкурса. Након разматрања пристиглих предлога пројеката, те у складу с утврђеним приоритетима и правилима конкурса, одобрено је за финансирање 50 пројеката. У 25 одoбрeних пројеката планиране су дуже посете у Словенији које укључују младе српске истраживаче где словеначка страна обезбеђује додатна средства за трошкова смештаја и превоза. Протокол са  Десетог заседања Мешовите комисије за научну и технолошку сарадњу између Републике Србије и Републике Словеније можете да погледате овде.

Делегације су, такође размениле информације о научно-истраживачким политикама, програмима, националним и међународним приоритетима у области науке, истраживања и иновација у обе земље..

Српском страном Мешовите комисије из Министарства просвете, науке и технолошког развоја је председавао проф. др Виктор Недовић, в.д. помоћник министра за међународну сарадњу и европске интеграције, а чланови су били др Марина Соковић, в.д. помоћник министра за науку, мр Светлана Богдановић, самостални саветник и Нада Милошевић, саветник. Словеначком страном Мешовите комисије из Министарства за образовање, науку и спорт Републике Словеније je председавaла Тина Вуга, шеф Службе за међународну сарадњу и европске послове, а чланови су били Др Мета Добникар, шеф Сектора за науку, Слави Крушич и из Јавне агенције за истраживачку делатност Републике Словеније Мојца Боц, шеф Сектора за истраживачку инфраструктуру на међународном нивоу.

post_link