У контексту актуелног ванредног стања и континуираних напора Владе Републике Србије да се координисаним спровођењем свеобухватних превентивних мера што је могуће више спречи даље ширење вируса COVID-19, у ситуацији прекида редовног рада предшколских установа, Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са партнерским институцијама, организацијама и струковним удружењима пружа подршку мобилисању/активирању свих расположивих ресурса у систему предшколског васпитања и образовања и настоји да допринесе професионалном повезивању и оснаживању појединаца, установа и система у целини да одговорно и компетентно одговори на комплексне изазове са којима се суочава образовни систем, али и наше друштво у целини.

Приоритетне задатке система предшколског васпитања и образовања можете погледати ОВДЕ.

post_link