Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја наставили су данас у згради Ректората у Новом Саду стручне консултације о оквиру за израду „Стратегије развоја образовања и васпитања до 2027. године“, а стручној јавности  представљен је део који се односи на средње образовања и васпитање и целоживотно учење.

Према оквиру Стратегије државна матура требало би да се полаже у јуну 2022. године и може бити општа, стручна и уметничка и требало би да замени пријемни испит на високошколским установама. Како је планирано, у октобру 2020. године почеће пилотирање пројекта државне матуре. У пилот пројекат биће укључено десет стручних трогодишњих школа, као и 93 четворогодишње школе, од тога 50 гимназија, три уметничке и 40 средњих стручних школа.

Државна матура ће променити начин размишљања у Србији. Улаз на студије ће бити изражајнији, навео је министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић.

Министар је истакао и да је важно да се повећа обухват деце средњим образовањем и да је циљ да средње образовање у Србији постане обавезно. Како је нагласио, основни циљ Стратегије је квалитетно образовање за све, без обзира да ли је реч о општем или средњем стручном образовању.

Према његовим речима, повећању обухвата у средњој школи на одређен начин допринело је и дуално образовање.

Имаћемо нове моделе учења и наставе. Сад имамо шансу да се мењамо даље, да настава буде савременија и квалитетнија… Приватно и јавно партнерство је изузетно важно, али ми смо још увек на почетку и потребно је на томе радити…, рекао је министар.

Он је говорио и о вредновању установа, као и да ће о квалитету, између осталог, говорити и број реализованих пројеката, стручност наставника и директора.

Министар је рекао да ће нова Стратегија бити изузетно савремена и да је прати реалан Акциони план, што је врло важно.

Стратешке приоритете средњег образовања и васпитања и образовања одраслих, као и  пројекат државне матуре представио је и помоћник министра за средње образовање Александар Пајић. О досадашњим резултатима дуалног образовања у Србији говорила је помоћнца министра за дуално образовање Габријела Грујић, а о реформи гимназија  Марија Крнета из Сектора за средње образовање и васпитање. Говорили су и директор Завода за унапређивање образовања и васпитања Златко Грушановић и директор Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Бранислав Ранђеловић.

Осим, представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја скупу си присуствовали и наставници и директори образовних установа, представници стручних друштава, Националног просветног савета, наставничких факултета,  синдиката, организација цивилног друштва, као и представници међународних партнерских организација. Учесници су позвани да дају своје предлоге и коментаре.

post_link