Обука за достизање основног нивоа дигиталних компетенција

 

Први дан
Блок 1: Основно руковање рачунаром 9.00 – 10.30
Пауза 10.30 – 10.50
Блок 2: Прилагођавање окружења својим потребама. Рад са фолдерима  10.50 – 11.50
Пауза 11.50 – 12.10
Блок 3: Рад с документима. Текстуални документ 12.10- 13.40
Пауза за ручак 13.40 – 14.40
Блок 4: Рад с документима. Креирање табеле у текстуалном документу
Први део: Коришћење готових образаца 14.40 – 15.40
Пауза 15.40 – 16.00
Други део: Креирање табеле у текстуалном документу 16.00 – 17.00

 

Други дан
Блок 1: Претрага интернета и безбедност 9.00 – 10.30
Пауза 10.30 – 10.50
Блок 2: Претрага интернета, селекција и чување информација 10.50 – 12.20
Пауза за ручак 12.20 – 13.20
Блок 3: Електронска пошта
Први део: Коришћење електронске поште 13.20 – 14.20
Пауза 14.20 – 14.40
Други део: Креирање група 14.40 – 15.40
Пауза 15.40 – 16.00
Блок 4: Креирање и дељење наставног материјала 16.00 – 17.00

 

Трећи дан
Блок 1: Преузимање садржаја са дељеног простора на интернету и чување дигиталних садржаја на интернету 9.00 – 10.30
Пауза 10.30 – 11.00
Блок 2: Вредновање, самовредновање и организација распореда у онлајн окружењу 11.00 – 13.00

 

Пауза за ручак 13.00 – 14.10
Блок 3: Друштвене мреже у настави и личном професионалном развоју 14.10 – 15.40
Пауза 15.40 – 16.00
Блок 4: Наставник, ученик и образовно окружење у 21. веку 16.00 -17.00

 

Четврти дан
Блок 1: Слајд презентација 9.00 – 11.00
Пауза 11.00 -11.30
Блок 2: Виртуелна окружења за учење 11.30 – 12.30
Пауза за ручак 12.30 -13.40
Блок 3: Интеракција и процена знања у онлајн окружењу 13.40 – 15.10
Пауза 15.10 – 15.30
Блок 4: Креирање презентације за час 15.30 – 17.00