Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije Mladen Šarčević i ambasador SR Nemačke Aksel Ditman potpisali su danas u Beogradu novi Aneks 1 Memoranduma o polaganja DSD ispita koji će se 13. marta 2018.  godine realizovati, kao i do sada u 27 škola.

Aneksom je precizirano u kojim školama će biti organizovano polaganje tih ispita.

DSD ispiti su međunarodno priznate diplome koje omogućavaju  deci iz Srbije da besplatno polažu i steknu diplome koje će im koristiti za rad ili buduće školovanje u Nemačkoj.

Prethodni Aneks 1  Memoranduma o razumevanju o polaganju ispita za sticanje diplome iz nemačkog jezika Konferencije ministara kulture pokrajina u SR Nemačkoj u školama u RS, između Ambasade SR Nemačke i Ministarstva prosvete potpisan je 3. marta 2017. godine. Tada se broj škola uključenih u proces polaganja DSD ispita u odnosu na prvobitni Memorandum iz 2012. godine povećao sa 16 na 27 škola u Srbiji u kojima je organizovan DSD ispit marta 2017. godine.

post_link