U Okviru konferencije „Kreativna Srbija-budućnost je kreativna“, ministar posvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević učestvovao je na panelu „Obrazovanje za budućnost: važnost uključivanja kreativnosti u programe obrazovanja“.

Govoreći o namerama resora koji vodi,  ministar Šarčević je istakao da je kvalitet vodilja svih promena i temelj sistemskih zakona koji su usvojeni.

Da bi se kvalitet ostvario što pre uveli smo i efikasnost, naglasio je Šarčević. Nakon donošenja sistemskih zakona urađen je Nacionalni okvir kurikuluma, promenjen su nastavni planovi i programi za prvi i peti razred osnovne škole i reformisana gimanzija. Svi novi programi menjaju paradigmu učenja i načina rada, prelazimo sa učenja sadržaja, kako bi đaci mogli da primene stečena znanja, istakao je ministar.

Šarčević je ukazao da je posebno važno to što je informatika postala obavezan predmet u petom razredu, po čemu smo, kako je rekao, „hit u Evropi“.

Naša deca uče informatiku i programiranje i robotiku sa 11 godina, nedavno sam bio u Nemačkoj i Hrvatskoj, i u tome smo ispred njih, naglasio je Šarčević.

Kada govorimo o kreativnosti, reforma gimnazija upravo ide ka tome, dodao je on i naglasio da će upravo  izbornost omogućiti mladim ljudima da budu kreativni i izraze sebe na pravi način.

Ministar je najavio novi set zakona pred poslanicima i dodao da se trenutno radi na utvrđivanju kriterijuma i načina vrednovanja visokoškolskih ustanova. Izlaganje je završio konstatacijom da je Srbija na reformi obrazovanja za samo jednu godinu uradila više nego mnoge druge države tokom višegodišnjih procesa.

post_link