У понедељак 19.3.2018. у Заводу за унапређивање образовања и васпитања, одржано је саветовање са руководиоцима и представницима  10 активних Регионалних центара зa таленте.  Циљ Саветовања био је да се кроз размену искуства размотре облици пружања ваншколске подршке даровитим ученицима у центрима и договоре начини за унапређивање рада и међусобнe сарадњe.

У првом делу саветовања руководиоци регионалних центара су представiили рад Центара и изложили своје потенцијале као и изазове са којима се сусрећу у раду. У другом делу, сумирана су искуства и назначени оквири за заједничко деловање у будућности.