Руководилац Сектора за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања је на позив директора и колега из Основне школе „Драган Ковачевић“ у периоду од 2.- 5.априла 2018. године боравила у Републици Словенији на студијском путовању у оквиру којег су посетили Центар за образовање, рехабилитацију, инклузију и саветовање слепих и слабовидих (ИРИС) у Љубљани,Основну школу „ Антон Јанша“ у Радовљици и Основну школу „Милка Шобар- Наташа“ у Чрномељу.


Првог дана студијске посете били смо гости Основне школе „Антон Јанша“ у Радовљици која се бави образовањем и васпитањем деце и ученика са сметњама у развоју. У школи се реализују три главне делатности: образовање по прилагођеном основношколском програму са нижим образовним стандардом, посебни програм васпитања и образовања и рад мобилне специјалне педагошке службе у инклузивном образовању. Терапеутски модели који се примењују у зависноси од потреба ученика су: Сензомоторна интеграција, МНРИ метода, Монтесори педагогија, Едукацијска кинезиологија и терапија помоћу паса. Ученици су обухваћени рехабилитацијским логопедским и физиотерапеутским програмима. Посебни напори се улажу у развијање функционалних вештина и компетенција ученика и њихово укључивање у шире социјално окружење.
Другог дана смо постили Основну школу „Милка Шобар – Наташа“ у Чрмомељу. Веома важна активност којој се посвећује велика пажња је додатна струковна помоћ основним школама на територији Беле Крајине и логопедски третман за сву децу и ученике којима је потребан. Посетили смо и заштитну радионицу за одрасла лица са интелектуалним сметњама и програм самосталног становања за ову категорију одраслих корисника.


Трећег дана студијске посете, посетили смо Центар за образовање, рехабилитацију, инклузију и саветовање слепих и слабовидих (ИРИС) у Љубљани. Центар је основан за потребе васпитно-образовних делатности за слепе и слабовиде особе. У Центру се обавља рани третман слепе и слабовиде деце, ради основна школа са прилагођениим програмом и посебним програмом васпитања и образовања, средња школа и дом ученика.
Подручја специјализованих третмана се односе на орјентацију у простору,комуникацијске технике и социјализацију слепе и слабовиде деце и ученика. Служба за помоћ инклузији је намењена вртићима и школама и делује тимски и интердисциплинарно. У тиму су: тифлопедагог, социјални радник, психолог и наставних из одређене области експертизе.Слепа и слабовида деца имају могућност избора укључивања у већинске вртиће и школе или могућност образовања и васпитања у специјализованим установама.
У свим институцијама дефектолози су од домаћина добили штампане материјале, публикације и књиге које се односе на образовање и васпитање деце и ученика са сметњама у развоју у Словенији.