Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja su na poziv Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) učestvovali u radu konstitutivne sednice Odbora za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport SKGO, koja je održana u Beogradu 16. maja.

U ime Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prisutnima su se obratili pomoćnik ministra za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih Aleksandar Pajić, koji je govorio o planu upisa u srednju školu i Gordana Radovanović, rukovodilac Grupe za pravne, analitičke i informatičke poslove i praćenje stanja i procenu rizika Sektora za inspekcijske poslove, koja je predstavila najvažnije odredbe novog Zakona o prosvetnoj inspekciji.

 Saradnica za rani razvoj Grupe za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja i diskriminacije Biljana Kojović predstavila je projekat „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“, koji Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja realizuje uz pomoć Zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

S obzirom da Odbor SKGO za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport, kao stalno radno telo SKGO, između ostalog razmatra pitanja koja su u nadležnosti lokalne samouprave u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, učesnici ovog sastanka su imali priliku da se bolje upoznaju sa najznačajnijim aspektima projekta „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“. Najzanimljivije za prisutne je bilo predstavljanje delova projekta koji se odnose na izgradnju novih vrtića, adaptaciju i prenamenu prostora u postojećim objektima u lokalnim zajednicama u svrhu povećanja obuhvata dece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, kao i na grantove lokalnim samoupravama u cilju unapređivanja kapaciteta za pružanje podrške deci i porodicama iz osetljivih društvenih grupa. Učesnicima sastanka dodatne podatke o Projektu izneo je i Momčilo Gajić, koordinator komponente 1 projekta „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“.

Ocenjeno je da su predstavljanja aktuelnih aktivnosti i inicijativa Ministarstva na sastancima SKGO od izuzetnog značaja i koristi za obe strane. Dogovoreno je da se nastavi sa tom praksom, kao i da se intenzivira komunikacija u narednom periodu realizacije projekta „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“.

post_link