Конференцији су пристуствовали представници институција које су корисници програма, укључујући Министарство правде, Министарство унутрашњих послова, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство за јавну управу и локалну самоуправу, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство здавља, Заштитника грађана, Повереника за заштиту равноправности, Канцеларију за људска и мањинска права, Врховни касациони суд, Републичког јавног тужиоца, Правосудну академију, Државно веће тужилаца, организације цивилног друштва, као и представници Делегације Европске уније у Србији и Савета Европе. Учесници су анализирали постигнуте резултате и дали предлоге и смернице за спровођење седам пројеката у оквиру програма „Horizontal Facility“:

  • Јачање заштите људских права лица лишених слободе и осуђених лица у Србији
  • Подршка ефикасним правним средствима и узајамној правној помоћи
  • Јачање правних гаранција независних и непристрасних судова
  • Јачање интегритета и борба против корупције у високом образовању у Србији
  • Подстицање демократске културе у школама
  • Превенција и борба против трговине људима у Србији
  • Јачање заштите националних мањина

У оквиру разговора о пројектима Подстицање демократске културе у школама и Јачање интегритета и борба против корупције у високом образовању у Србији говорило се о постигнутим резултатима у школама на пољу развијања демократске културе и антикорупцији. Завод за унапређивање образовања и васпитања ће још снажније узети учешће када школе које су укључене у пројекат преузму улогу водитеља и ментора у чијим обукама ће Завод бити од стратешке помоћи.