Комисија за борбу против наркоманије у школама која ће радити на подизању свести о штетности наркотика одржала је данас у Влади Србије први састанак.

Председник Комисије је министар здравља Златибор Лончар, а чланови министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић, министар унутрашњих послова Небојша Стефановић,  министарка правде Нела Кубуровић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику Славица Ђукић Дејановић, као и психолози, психијатри, полицајци и представници тужилаштва, који  имају непосредно искуство у борби против наркоманије.

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић указао је на састанку  на значај едукације деце о опасностима које доноси употреба наркотика.

Он је навео да је врло важно да се едукација системски спроводи као и до сада кроз различите наставне предмете у школама  и додао да у превенцији наркоманије кључну улогу има породица.

Министар здравља у Влади Републике Србије Златибор Лончар је казао да  ће се радити на подизању свести о штетном дејству употребе наркотика и да ће бити направљен програм којим ће бити обухваћене све основне и средње школе у Србији, а који ће деци представити штетност наркотика.

Договорено је да ће се тимови у оквиру Комисије састајати једном недељно.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и до сада је спроводило активности на унапређењу система превенције и развоја здравих животних стилова код деце и младих. Тема превенције зависности је у претходном периоду системски била покривена кроз предмете: Физичко и здравствено васпитање, Биологија, Грађанско васпитање, као и на часовима одељенског старешине. Од следеће школске године захваљујући реформи гимназије и увођењу изборног програма ова тема ће у значајној мери бити заступљена и у изборном програму Здравље и спорт. У току је пилотирање пројеката ризичног понашања који треба да резултирају Националним програмом превенције.

post_link