Premijerka Republike Srbije Ana Brnabić i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević posetili su danas Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu koji je osnovan 2006. godine kao spin of kompanija fakulteta sa ciljem razvoja inovacija iz oblasti elektrotehnike i računarstva, i povezivanje nauke i privrede.

Premijerka je rekla da je Srbiji je potrebna nova paradigma rasta, kao i nova ekonomija i društvo koja se zasniva na znanju i na inovacijama, na većem investiranju u istraživanje i razvoj i većoj povezanosti nauke i privrede.

Centar za inovacije Elektrotehničkog fakulteta je centar koji u praksi pokazuje sve to, rekla je Brnabić i dodala da je ponosna što u Srbiji postoji centar koji sarađuje sa kompanijama poput Simensa i Mercedesa.

Šarčević je ocenio da su „kvalitetno obrazovanje, nauka , tehnološki razvoj i inovacije“  u Inovacionom centru na jednom mestu.

Ministar je rekao da je jedan od ciljeva ministarstva kako unaprediti nauku i naveo da će biti usvojen i novi zakon o naučno istraživačkoj delatnosti. On je rekao i da će formiranjem Fonda za nauku muke ovakvih centara nestati.

Šarčević je ocenio da će dolazak većeg broja stranih kompanija doprineti da mladi ljudi ostanu u Srbiji.

Dekan Elektrotehničkog fakulteta Milo Tomašević ocenio je da je Inovacioni centar odličan primer kako inovativnost istraživača akademske zajednice može da omogući da se potrebe privrede i čitave ekonomije zadovolje na najbolji način.

Direktorka Inovacionog centra Elektrotehničkog fakulteta Milica Đurić Jovičić kazala je da projekti ovog centra pomažu razvoju privrede Srbije ali  doprinose i društvu da se razvija na kvalitetan način.

Prema njenim rečima, Inovativni centar želi da doprinese „globalnom i strateškom cilju i da utiče na to da se u Srbiji zadrže kvalitetni ljudi koji će doprinositi nauci i privredi.

Želimo da pošaljemo poruku da inovacije mogu da se rade bilo gde i da se jako kvalitetni projekti mogu realizovati na inicijativu studenata i kroz saradnju nauke i privrede i kroz rad na edukativnim projektima…Ono što želimo da dalje uradimo je da kroz razvoj novih laboratorija omogućimo da se najsavremeniji projekti rade ovde i da se razvijaju ne samo nauka, nego i konkretni proizvodi i servisi koji će omogućiti da se Srbija i njena industrija dalje razvijaju , navela je ona.

Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu kroz projekte omogućuje saradnju doktoranada, istraživača, profesora, iskusnih inženjera, domaće i strane privrede.Implementacijom naučnih rezultata, ICEF doprinosi razvoju novih proizvoda, rešenja, tehnologija i usluga prema potrebama tržišta. U izradi inovativnih rešenja za zahteve nauke i industrije primenjuju se napredne tehnološke metodologije.

Usluge, aktivnosti i projekti organizovani su u okviru ICEF laboratorija: IKT i softversko inženjerstvo, eZdravstvo i biomedicinsko inženjerstvo, Automatsko upravljanje i obrada signala za Industriju 4.0, Internet stvari (IoE) i Kontinuirana edukacija. Laboratorijama i projektima rukovode univerzitetski profesori i inženjeri sa međunarodnim iskustvom.

Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu ima 18 stalno zaposlenih inženjera, doktorskih studenata i istraživača. Pored toga, ICEF tim čini i 62 saradnika koji su angažovani na osnovu njihovih veština i ekspertize prema potrebama projekata.

post_link