Током 2017. године ЗУОВ је, уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији и сарадњу са признатим стручњацима у области методике српског као другог језика, осмислио нови концепт наставе и учења за предмет Српски као нематерњи језик. Полазећи од података који су добијени националним истраживањем као и студијом Педагошког завода Војводине, стручна комисија ЗУОВ-а осмислила је нови програм који је „понуђен“ у два формата који би, по први пут, требало да омогући ученицима чији матерњи језици не припадају словенским и који живе у хомогеним срединама лакше и функционалније усвајање српског језика, укључивање у живот заједнице, као и остваривање права на даље школовање и запошљавање.

Како је реч о потпуно новом приступу, било је неопходно припремити наставнике, али и осмислити индикаторе који ће пратити „живот“ програма у образовној пракси.
Средином 2018, поново у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији, осмишљена је методологија праћења новог програма наставе и учења, урађени су упитници за наставнике и улазни тестови за ученике првог и петог разреда основног образовања и васпитања, као и за ученике првог разреда гимназије. По усвајању и објављивању програма, истраживање је започето у септембру 2018. Предвиђено је да се праћење новог програма спроведе у школама у Бујановцу, Прешеву, Руском Крстуру, Суботици, Кањижи, Хоргошу, Вршцу, Зрењанину, Кикинди, Ковачици, Новом Саду и Кисачу.

Паралелно са праћењем планирана је и обука наставника која би требало да ојача методичке компетенције и да понуди практичне „алате“ за успешну реализацију.
Колико је значајан овај пројекат за припаднике националних заједница, толико је важан и за цео образовни систем у Србији, о чему говори и велико интересовање медија током истраживања и обуке у Суботици.

Novi program za predmet srpski kao nematernji jezik