Завод за унапређивање образовања и васпитања – Центар за стручно образовање и
образовање одраслих од октобра 2017. године учествује у заједничком пројекту са
Привредном комором Србије, Аустријском федералном привредном комором IBW –
Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft (Аустрија) и АНК (Немачко – српска привредна комора). Пројекат се реализује уз подршку Аустријске развојне агенције.
У петак, 19. октобра одржан је редован састанак партнера на коме су разматране текуће активности по радним пакетима и договарани наредни кораци. Састанку су испред ЗУОВ-а присуствовали Гојко Бановић и Мирјана Бојанић. Добродошлицу испред ЗУОВ пожелела је Оливера Тодоровић, помоћник директора. Овога пута највише речи је било о процесу акредитације предузећа, обукама инструктора у предузећима али и обукама наставника за планирање имплементације нових програма наставе и учења у профилима који се реализују по дуалном моделу.