На Међународном научном скупу „Српски језик као страни у теорији и пракси IV“ који је одржан на Филолошком факултету у Београду од 26. до 28. октобра, представљен  је научно-истраживачки рад „Интерференција француског језика у српски на основном лексичком нивоу“ чији су аутори Блаженка Тривунчић и Јелена Михајловић. На скупу је учествовало 80 излагача из 14 земаља.

Рад приказује резулате истраживања употребе и прилагођавања француских речи на основном лексичком нивоу код младих говорника српског језика. Истраживањем је обухваћен узорак од 155 ученика допунске школе који су учествовали у изради троделног теста и 63 ђачка родитеља који су радили упитник.

Циљ рада је да прикаже актуелну језичку ситуацију код српско-француских билингвала у франкофоној средини и степен интерференције на основном лексичком нивоу. Дескриптивна анализа добијених резултата тежи да укаже на методе и поступке којима би се могло утицати на унапређење језичког понашања српске говорне средине у расејању и заустављање или бар успоравање процеса деградације и нестајања српског језика.