У просторијама Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центар за стручно образовање и образовање одраслих и Школи за дизајн текстила у Београду, 30. октобра и 02. новембра 2018. године одржанe су обуке наставника за примену новог концепта и методологије оцењивања на матурском и завршном испиту: „Оцењивање засновано на компетенцијама у средњем стручном образовању“. Обуке су организоване за чланове тимова за развој матурског и завршног испита у тринаест образовних профила:

  • пет образовних профила подручја рада Текстилство и кожарство: Конфекционар текстила, Моделар одеће, Техничар дизајна одеће, Техничар дизајна текстилних материјала и Техничар дизајна производа од коже;
  • један образовни профил подручја рада Економија право и администрација: Комерцијалиста;
  • два образовна профила подручја рада Саобраћај: Техничар друмског саобраћаја и Возач моторних возила;
  • два образовна профила подручја рада Шумарство и обрада дрвета: Техничар за обликовање намештаја и ентеријера и Оператер за израду намештаја;
  • један образовни профил подручја рада Електротехника: Администратор рачунарских мрежа;
  • један образовни профил подручја рада Геодезија и грађевинарство: Архитектонски техничар и
  • један образовни профил подручја рада Геологија, рударство и металургија: Техничар за рециклажу.

Сврха новог концепта огледа се, пре свега, у уједначавању квалитета испита на републичком нивоу и унапређивању квалитета процеса оцењивања путем методологије оцењивања заснованe на компетенцијама.

Обука је учесницима пружила разумевање карактeристика образовања и оцењивања заснованог на компетенцијама и усвајање методологије оцењивања заснованог на компетенцијама. Обука се реализује у три дела.

На крају обуке учесници треба да развију оквир за оцењивање компетенција за одређену квалификацију са критеријумима за оцењивање, који ће се користити како на матурском  испиту, тако и у процесу формативног оцењивања компетенција.