У оквиру пројекта Унапређивање квалитета образовања и васпитања кроз успостављање Наставничког образовног портала, планирано је организовање онлајн обука за наставнике основних школа и гимназија. Носилац пројекта је Завод за унапређивање образовања и васпитања а пројекат је подржан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ-а. Подршка УНИЦЕФ-а овим активностима предвиђена је Радним планом за спровођење Програма сарадње УНИЦЕФ-а и Владе Републике Србије  у области образовања за 2018. годину, потписаним од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ-а.

Циљ обуке je упознавање наставника са новим приступом настави и учењу, усмереним на процес учења и исходе учења и планирањем, остваривањем и вредновањем наставног процеса у складу са општим принципима образовања и васпитања, новим програмима наставе и учења, и стандардима постигнућа.

Назив обуке за наставнике основних школа је „Планирање, остваривање и вредновање наставе и учења у основним школама“, а за наставнике гимназија „Планирање, остваривање и вредновање наставе изборних програма у гимназијама“. Обука траје 8 сати (једну недељу) и у потпуности се одвија онлајн. Наставници који успешно заврше обуку добијају уверење о савладаној обуци (8 бодова). Обука је за наставнике бесплатна и планирана је за прву половину децембра 2018. године, у складу са тим,

Завод за унапређивање образовања и васпитања објављује

Фабрисова 10, 11000 Београд

ЈАВНИ ПОЗИВ

наставницима основних школа и гимназија да се пријаве за похађање бесплатне онлајн обуке

Пријављивање наставника основних школа се врши попуњавањем онлајн упитника за ОШ.

Пријављивање наставника гимназија се врши попуњавањем онлајн упитника за гимназије.

Рок за пријаву је 19. 11. 2018. године до 24 h.

Завод ће изабрати 100 наставника основих школа и 100 наставника гимназија. Предност приликом избора наставника основних школа имаће наставници који реализују наставу у петом разреду и предају један од следећих предмета: Страни језик, Историја, Географија, Музичка култура, Ликовна култура, Информатика и рачунарство и Српски као нематерњи језик, а приликом избора наставника гимназија, предност ће имати наставници који предају изборне програме. Поред тога, приликом избора наставника за обе обуке водиће се рачуна о равномерној заступљености наставника из различитих школских управа.

Листа изабраних наставника биће објављена на сајту Завода www.zuov.gov.rs дана 26. 11. 2018. године. Наставници који не буду изабрани за похађање обуке моћи ће да похађају ове обуке током 2019. године, под истим условима (бесплатна обука, након које ће полазници добити уверење о савладаној обуци).

Особа за контакт је Даниела Минић Алексић, daniela.minic@zuov.gov.rs телефон број: 011-208-1916, локал 203.

Текст јавног позива са потписом директора Завода ()