Традиционални сусрети дефектолога/специјалних едукатора и рехабилитатора у оквиру научног скупа са међународним учешћем „Дани дефектолога 2019.“ одржани су од 21.-24.2.2019. на Златибору у организацији Друштва дефектолога Србије. Тема овогодишње конференције „Превентивни, стимулативни и корективни рад у специјалној едукацији и рехабилитацији“ окупила је преко 400 учесника из земље и иностранства. Централна тема овогодишњих струковних сусрета разматра суштину дефектолошког рада, проблематику ране интервенције, стимулације развоја али и сву сложеност сметњи и инвалидитета и њихове корекције.

У пленарном делу након излагања уважених професора из Србије и иностранства, традиционално су додељене повеље, дипломе и захвалнице испред Фонда „др Миодраг Матић“ за посебни допринос у развоју дефектолошке науке и праксе. Током церемоније отварања Конференције потписан је Протокол о сарадњи регионалних струковних организација: Савеза едукацијских рехабилитатора Хрватске, Савеза дефектолога Македоније, Друштва рехабилитацијских педагога Словеније, Удружења едукатора – рехабилитатора у Кантону Сарајево „СТОЛ“ БИХ, Удружења специјалних едукатора – рехабилитатора Републике Српске и Друштва дефектолога Србије.

Трећег дана Конференције одржана је Трибина Развојног центра Друштва дефектолога на којој је приказан Акциони план Радне групе за трансформацију школа за ученике са сметњама у развоју, именоване од Министарства просвете у којој је представник Завода за унапређивање образовања и васпитања. Током три дана презентовано је преко 170 стручних излагања и саопштења, више десетина постер презентација, седам интерактивних радионица док је у холу била изложба дидактичког материјала и асистивне технологије.
Дани дефектолога се одржавају једном годишње и представљају значајан допринос унапређивању положаја деце и особа са сметњама у развоју и инвалидитетом јер се баве кључним аспектима здравствене заштите, образовања и социјалне заштите ове осетљиве групације.