05.03.2019. године у Земунској Гимназији одржана је завршна конференција првог дела пројекта „Подстицање демократске културе у школама”.

Пројекат је реализован у оквиру програмског оквира Европске уније и Савета Европе под називом Horizontal Facility за западни Балкан и Турску и имплементиран је од стране Одељења за образовање Савета Европе у сарадњи са Канцеларијом Савета Европе у Београду. Пројекат, чије је трајање 24 месеца, спроведен је у партнерству са Министарством просвете, науке и технолошког развоја уз укључивање шире групе релевантних заинтересованих страна, укључујући институте за образовну политику и истраживања, одабране пилот школе, локалне заједнице, медије, цивилни сектор, стручњаке и друге међународне организације и партнере у Србији.

Општи циљ пројекта је подизање квалитета образовања подстицањем демократске културе у систему формалног образовања применом анти дискриминаторских приступа заснованих на стандардима и пракси Савета Европе.

Специфични циљеви су: (i) подизање нивоа знања и свести међу наставницима, ненаставним кадром, ученицима и локалним заједницама о концепту, политикама, пракси и добробити инклузивног образовања и демократске школске културе и (ii) оснаживање капацитета школа да отклоне предрасуде и дискриминаторски приступ према рањивим групама и да решавају случајеве насиља.