Стручњаци из Завода за унапређивање образовања и васпитања и стручњаци четири универзитетска центра за Српски као страни језик су 18. априла 2019. одржали обуку ПРИМЕНА СТАНДАРДА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА СРПСКИ КАО СТРАНИ ЈЕЗИК. Обуку су похађали наставници који предају српски као страни језик из 52 школе обухваћене МАДАД 2 пројектом „Подршка ЕУ Србији у управљању  миграцијама“. Реч је о наставницима који се у свом раду сусрећу са децом/ученицима којима је српски страни језик (мигранти, избеглице, повратници по реадмисији, страни држављани). Наредна активност која ће се одржати 16. маја 2019. године је представљање резултата рада наставника и представљање примера добре праксе. Циљ ове обуке је оснаживање наставникa за примену Стандарда и Програма наставе и учења за Српски као страни језик и за израду модела задатака којима је могуће проверити достизање стандарда из области језичких вештина.

Обука је настала је у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, као резултат израде докумената  Стандарди образовних постигнућа за Српски као страни језик и Програм наставе и учења за Српски као страни језик. Осим наведених докумената, у припреми је и методичко-дидактички приручник за наставнике у који ће бити уврштени најбољи радови наставника.