На Међународној научној конференцији „Дигитална хуманистика и словенско културно наслеђе” одржаној 6. и 7. маја на Филолошком факултету у Београду приказане су електронске странице које су допринеле унапређењу допунске наставе.

https://www.slideshare.net/srcemsrpskigovorim/ss-144394482