Стручњаци из Завода за унапређивање образовања и васпитања су 8. маја 2019. одржали још једну Обуку за  примену Стандарда и Програма наставе и учења за Српски као страни језик. Обука је одржана у Основној школи „Бранко Пешић“. Школа је јединствена по томе што 80% њених ученика чине деца мигранти, избеглице и повратници по реадмисији. Ученици похађају наставу свих наставних предмета, док се додатна настава из српског језика одвија два пута недељно. Већину деце миграната чине малолетници без родитељске пратње.