Након јавног позива и избора чланова радних група за за израду испитних материјала за образовне профиле у стручном образовању у оквиру припрема за спровођење завршних испита 2019/2020. године и државне матуре 2020/2021.године уз подршку Пројекта „Унапређење квалитета образовања кроз увођење испита на крају средњег образовања“, уследиле су дводневне обуке. Обуке су реализоване у просторијама Завода, током прве половине јула, у сарадњи експерата ангажованих од стране Пројекта државна матура и саветника координатора из Центра за стручно образовање и образовање одраслих. Члановима радних група су се, током првог дана обуке,  обратили Грегор Мохорчић, Љиљана Левков и Маја Јукић, испред Пројекта и Гојко Бановић као руководилац Центра за стручно образовање и образовање одраслих и упознали их са начином рада и значајем Пројекта за стручно образовање у Србији. Током другог дана обуке, радне групе су кренуле са израдом спецификације практичног дела испита, а овај део обуке водили су Маја Јукић, виши стручњак за израду испитних задатака и саветници координатори из Центра.

У другој половини августа и првој половини септембра, одвијају се састанци радних група за израду испитних материјала за образовне профиле у средњем стручном образовању, на коме се наставља рад на изради спецификације испита и приручника који ће помоћи ученицима, наставницима, школама и осталим заинтересованих учесницима да се благовремено припреме за заврши испит 2020.год. и државну матуру 2021. год. Радне састанке су водили саветници координатори Центра, задужени за појединачна подручја рада у сарадњи са Мајом Јукић, вишим стручњаком за израду испитних задатака.