Радна група за реализацију програма Праћења физичког развоја и развоја моторичких способности у настави физичког и здравственог васпитања, у чијем саставу су радили представници Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, Српског савеза професора физичког васпитања и спорта и Завода за унапређивање образовања и васпитања, је у складу са преузетим обавезама и завршеним обукама наставника, завршила је рад на Приручнику за праћење физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања за ученике средњих школа.