Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević otvorio je danas okrugli sto koji  u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji organizuju instituti društvenih i humanističkih nauka.

Ministar je podsetio da je dijalog započet na inicijativu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i naglasio  da nije reč o dijalogu, već o ozbiljnom i kreativnom iznošenju stavova i predloga koji treba da pomognu u formulisanju političke platforme i izgradnju širokog nacionalnog konsenzusa o pitanjima od prioritetnog nacionalnog i državnog značaja.

Ideja današnjeg sastanka je da naučnici u kratkoj formi iznesu rezultate  naučnih istraživanja i naučnoistrživačkih projekata  koji se odnose na različite aspekte problema Kosova i Metohije, istorijskog, arheološkog, etnografskog, društvenog, demografskog, sociološkog, politikološkog, filozofskog i drugih. Jednostavno da se uključe u dijalog slobodno izražavajući  mišljenja, stavove, ideje i predloge, rekao je Šarčević.

On je naglasio da su društvene i humanističke nauke od strateške važnosti za svaku državu, jer ne samo da izučavaju nego i stvaraju vrednosti jedne zajednice, podržavaju i objašnjavaju identitet jedne države,  nacije, regije, konačno jednog naroda ma gde živeo.

post_link