ПОЗИВ ЗА ВОДИТЕЉЕ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ДОСТИЗАЊЕ ДИГИТАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ УЏБЕНИКА И НАСТАВНОГ САДРЖАЈА

 

Због кратког рока за пријаву, Завод за унапређивање образовања и васпитања продужава рок за пријаве за водитеље стручног усавршавања до 24. априла.

Завод за унапређивање образовања и васпитања позива заинтересованe наставнике запослене у основним школама да као водитељи реализују програм стручног усавршавања за достизање дигиталних компетенција за коришћење дигиталних уџбеника и наставног садржаја, и тим поводом пошаљу пријаве у договору и уз сагласност директора школе. Изабрани кандидати биће чланови водитељског тима за обуку 2.000 учитеља и предметних наставника основне школе који ће предавати у првом и петом разреду у школској 2018/19. години.

I

Програм стручног усавршавања за водитеље намењен је запосленима у образовању који поседују основни ниво дигиталних компетенција и водитељске компетенције. Програм ће се одвијати два дана непосредно у рачунарском кабинету, а трећег дана је предвиђена провера стечених знања и вештина, након чега успешни полазници добијају сертификат за вођење обука намењених за 2.000 наставника.

II

За реализацију обуке 2.000 наставника биће одабрано 80 водитеља.

Право учешћа имају сви наставници запослени у основним школама у Републици Србији, а који испуњавају следеће услове:

 • минимално 3 годинe искуства у коришћењу ИКТ-a у раду;
 • користи основне и напредне поставке графичког оперативног система; самостално користи периферне уређаје рачунарског система (штампач, скенер, пројектор, интерактивна табла);
 • користи услуге локалних рачунарских мрежа (LAN, WiFi), уме да повеже рачунар у постојећу локалну мрежу, уме да успостави локалну мрежу над неколико уређаја; напредно и безбедно користи Интернет прегледаче (Edge, Google Chrome, Firefox);
 • самостално комуницира са другим учесницима путем електронске поште;
 • разуме и користи „cloud” сервисе (Google Disk, Dropbox и сл.);
 • предност је сертификат са обуке за коришћење есДневника, искуство у вођењу обука и искуство у раду на уџбеницима као рецензент или евалуатор;

III

Уз пријаву на јавни позив, заинтересована лица треба да поднесу у дигиталној форми:

 • попуњен образац за пријаву;
 • радну биографију;
 • мотивационо писмо за учешће у реализацији обуке;
 • доказ о одговарајућем образовању – копију јавне исправе (дипломе) о стеченом образовању;
 • потврду о радном стажу у области образовања и васпитања;
 • потврду о радном односу у образовно-васпитној установи.

Уз пријаву, заинтересовани кандидат који испуњава услове из тачака 4), 5), и 6) овог јавног позива, треба да поднесе и:

 • сертификат са обуке за коришћење есДневника
 • попис обука где је кандидат био водитељ и
 • листу уџбеника и наставних материјала на којима је био рецензент или евалуатор.

За кандидате који уђу у ужи избор биће организована провера нивоа дигиталних компетенција.

IV

Формулар пријаве учесници попуњавају на званичној интернет страници  Завода за унапређивање образовања и васпитања (http://zuov.gov.rs/prijava/).

Рок за подношење пријаве са пратећом документацијом је 23. април 2018. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Додатне информације могу се добити упитом на електронску адресу: bojan.radic@mpn.gov.rs или olivera.todorovic@zuov.gov.rs.

V

Агенција специјализована за тражење и процену пријављених кандидата имаће задатак да изврши увид у поднете пријаве, бодује их и сачини ужи избор кандидата који ће бити позвани на дводневну обуку водитеља и тестирање.

Агенција ће након извршеног задатка сачинити списак изабраних кандидата и доставити директору ЗУОВ-а предлог за избор.

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније до 05. маја 2018. године. Одлука о избору кандидата биће објављена на званичној интернет страници ЗУОВ-а.

Одлука коју донесе директор коначна је у управном поступку.