Naslovna Центар за професионални развој запослених у образовању

Центар за професионални развој запослених у образовању

У оквиру пројекта „Унапређивање квалитета образовања и васпитања кроз успостављање Наставничког образовног портала“ који се реализује у сарадњи Завода за унапређивање образовања и васпитања, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ-а, планирано је одржавање три програма стручног усавршавања путем интернета. Прве обуке на Наставничком образовном порталу за одабране наставнике биће доступне од суботе, 15.12.2018. Називи обука су:...
Уверење о савладаној Обуци наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења наставници разредне наставе, стручни сарадници и директори који су обуку похађали у периоду од 21. априла до 26. јуна 2018. године могу преузети овде уписивањам властитог јединственог матичног броја.  
Завод за унапређивање образовања и васпитања је у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја реализовао обуку 460 водитеља за обуку наставника петог разреда основне школе и првог разреда гимназије. У просторијама Учитељског факултета у Љутице Богдана 46 је 21. и 22. маја реализована обука водитеља обуке за наставнике петог разреда, а 23. и 24. маја обука водитеља обуке...
ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА/ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН НАСТАВНИК – УВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И ДИГИТАЛНИХ ОБРАЗОВНИХ МАТЕРИЈАЛА, назив је програма обуке за наставнике – водитеље којa се реализовала у Српско-корејском информатичком приступном центру у Београду. Након обуке, која се реализовала од 17. до 22. априла, наставници ће стечена знања и вештине поделити на новим обукама са 2.000 учитеља и наставника запослених у основним школама широм...
ПОЗИВ ЗА ВОДИТЕЉЕ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ДОСТИЗАЊЕ ДИГИТАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ УЏБЕНИКА И НАСТАВНОГ САДРЖАЈА   Због кратког рока за пријаву, Завод за унапређивање образовања и васпитања продужава рок за пријаве за водитеље стручног усавршавања до 24. априла. Завод за унапређивање образовања и васпитања позива заинтересованe наставнике запослене у основним школама да као водитељи реализују програм стручног усавршавања за достизање...
ПОЗИВ ЗА ВОДИТЕЉЕ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ДОСТИЗАЊЕ ДИГИТАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ УЏБЕНИКА И НАСТАВНОГ САДРЖАЈА   Завод за унапређивање образовања и васпитања позива заинтересованe наставнике запослене у основним школама да као водитељи реализују програм стручног усавршавања за достизање дигиталних компетенција за коришћење дигиталних уџбеника и наставног садржаја, и тим поводом пошаљу пријаве у договору и уз сагласност директора школе....
Завод за унапређење образовања и васпитања у текућој години у оквиру Секторске буџетске подршке (Sector Budget Support – SBS), у оквиру мере Унапређени капацитети наставника у предуниверзитетском образовању за реализацију програма заснованог на исходима учења ради развијања и унапређивања компетенција ученика, треба да по принципу оријентисаности на исходе обучи 25 процената наставника у Србији. У овом послу...
Друштво директора је  у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја од 22. до 24. марта на Тари организовало Седми стручни скуп Директор основ квалитетне школе за директоре, на којем је учествовало 284 директора. Једна од тема је била и обука за полагање испита за лиценцу за директоре. Представници Завода су учествовали у обуци директора. ...