U Domu omladine održana je druga konferencija o vršnjačkom nasilju u organizaciji Udruženja „Drug nije meta“. Konferenciju je otvorila Biljana Lajović iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koja je istakla značaj multisektorskog pristupa zaštiti dece od nasilja sa posebnim fokusom na prevenciju i preventivne aktivnosti.

Biljana Lajović je takođe govorila o novinama u okviru usvojenog Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koje se odnose na veću odgovornost učenika, nastavnika i roditelja. Istaknuto je da je zakonom jasno definisana procedura pokretanja vaspitno-disciplinskog postupka kao i da je predviđena mera izricanja društveno-korisnog odnosno humanitarnog rada za učenike koja se se ne može izjednačiti sa društveno-korisnim i humanitarnim aktivnostima koje škola može da organizuje za sve učenike.

Na konferenciji su pokrenute brojne teme koje se odnose na prevenciju vršnjačkog nasilja-kako formirati prijateljsku atmosferu u vršnjačkim grupama, kako naučiti decu/učenike da konstruktivno rešavaju konflikte, kako da razumeju i uvažavaju druge ali i svoje potrebe i granice, koje tehnike možemo da koristimo u cilju razvijanja asertivnosti kod dece/učenika i drugo.

post_link