Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању расписује

VIII КОНКУРС

Сазнали на семинару и применили у пракси 2018

Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ) ради развијања и промовисања културе примене знања и вештина стечених на семинарима одобрених програма сталног стручног усавршавања позива запослене у предшколским установама, основним/средњим школама и домовима ученика да своја искуства поделе са колегама.

На овај начин желимо да подржимо наставнике, васпитаче и стручне сараднике у размени идеја и искустава стечених на семинарима, која су највише допринела унапређивању њихове праксе.

Конкурс се односи на приказ примене знања и вештина стечених током програма обуке одобрених од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања у последњих пет година.*

Ако је приказ примене програма стручног усавршавања у пракси продукт тимског рада, аутори су у обавези да изаберу једног представника који ће пријавити рад на Конкурс.

Право учешћа немају радови који су учествовали на неком од конкурса као што су Креативна школа, Дигитални час и сл.

Пријава на Конкурс садржи:
1. Формулар за пријаву се налази на сајту Завода (линк „Пријавите се“ испод текста)
2. Прилог (рад максималнe величине 5 MB).

Радови морају бити лекторисани (ћирилично писмо, Times New Roman, фонт 12).
Рок за достављање пријава је
15. 10. 2018. године.

Радове процењују обласне комисије које именује директор ЗУОВ-а. Одабрани примери добре праксе налазиће се у електронској бази на сајту ЗУОВ-а. Аутори најбољих примера добре праксе своје радове представиће Централној комисији, а аутори три најбоља рада биће награђени.

Радови који не испуњавају прописане услове Конкурса неће бити узети у разматрање.

*Oдноси се само на програме у Каталогу.

null

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУ
„Сазнали на семинару и применили у пракси 2018.“

Пријавите се

ДО КРАЈА КОНКУРСА ОСТАЛО ЈЕ

2018/10/15 23:59:59