U Vladi Srbije danas je održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljeno istraživanje o migracijama studenata.

Istraživanje u koje je bilo uključeno 11.013 studenata državnih i privatnih visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji pokazalo je da trećina studenata u Srbiji planira da po završetku školovanja ode u inostranstvo.

Pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Saša Stojanović istakao je da će kvalitetno znanje koje studenti steknu, kao i razvoj privrede uticati na to da mladi ostanu u Srbiji.

On je  rekao da Ministarstvo prosvete, između ostalog, usklađuje programe koje nudi učenicima i studentima tako da stiču najsavremenija znanja iz onih oblasti koje su trenutno tražene na tržištu.

Konkretno tu možemo govoriti o Informacionim tehnologijama koje se uvode u osnovne škole. Već u petom razredu osnovne škole imamo programiranje u okviru predmeta informatika gde učenici uče praktične veštine koje mogu značiti na tržištu, naveo je on.

Stojanović je precizirao i da su u gimnazije uvedena IT odeljenja koja su usmerena ka informacionim tehnologijama, dok se na fakultetima uvode veće upisne kvote za one programe koji su danas traženi na tržištu.

On je govorio i o tome da MPNTR ima različite programe stipendiranja kako bi mlade stručnjake zadržalo u Srbiji.

Stojanović je ukazao i na značaj sistema dualnog obrazovanja u okviru koga se učenici uvode u kompanije gde stiču praktična znanja koja će omogućiti da se odmah posle škole uključe u tržište rada.

Ministarka bez pordfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić Dejanović rekla je da je najdrastičniji podatak iz celog istraživanja taj što je četvrtina onih studenata koji bi da odu već rešena u odluci da to i učini, bez obzira na mere koje bi preduzela država u nameri da ih zadrži u Srbiji.

Ona populacija mladih koju pitamo ‘šta bi trebalo da se dogodi u Srbiji, a da ne odete’, jedna četvrtina koji planiraju da odu kaže da nema nijedne mere koja može da ih zadrži. Oni su već doneli odluku, rekla je Đukić Dejanović.

Ministarka je istakla da je cilj istraživanja da se prikupe svi podaci koji će se odnositi na kreiranje konkretnih mera i stimulativnih aktivnosti za zadržavanje mladih u Srbiji.

post_link