Представници Центра за стручно образовање на петом састанку Савеза Западног Балкана за учење кроз рад

KulturKontakt Аустрија и Иницијатива за реформу образовања у Југоисточној Европи организовали су пети редовни састанак Савеза Западног Балкана за учење кроз рад у Бечу, 10. и 11. јула 2018. године. Овај састанак је организован у светлу Конференције „Будућност стручног образовања у Европи“ која је одржана у оквиру Аустријског председавања Саветом Европске уније.
Представници центара за стручно образовање (SEEVET Net) и привредних комора земаља Западног Балкана из Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, *Косова, Молдавије, Македоније и Србије окупили су се како би дискутовали о модернизацији стручног образовања на националном и регионалном нивоу и договорили се о унапређењу и функционисању платформе за континуирану сарадњу и дијалог између сектора образовања и сектора бизниса у области учења кроз рад. Онлајн платформа представљаће значајан алат за унапређење комуникације, транспарентности, протока информација и разумевања међу релевантним актерима на Западном Балкану у овој области.


Осим израде платформе, на састанку је договорено да се приступи изради заједничког стандарда занимања, који ће служити као основа за даљи развој релевантних квалификација и курикулума у региону. Постигнут је договор да центри за стручно образовање, до 15.08.2018.год. доставе своје предлоге занимања (2) за која би требало израдити заједнички стандард занимања.
Центар за стручно образовање на овом догађају представљао је руководилац Центра Гојко Бановић, у функцији председавајућег SEEVET Net мреже.