У оквиру пројекта „Унапређивање квалитета образовања и васпитања кроз успостављање Наставничког образовног портала“ који се реализује у сарадњи Завода за унапређивање образовања и васпитања, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ-а, планирано је одржавање три програма стручног усавршавања путем интернета.
Прве обуке на Наставничком образовном порталу за одабране наставнике биће доступне од суботе, 15.12.2018.
Називи обука су: „Програми наставе и учења у складу са стандардом квалификација“, „Изборни програми у гимназијама“ и „Планирање, остваривање и вредновање наставе и учења у основним школама“.
Такође је планирано одржавање три вебинара: „Школа као Јавно признати организатор активности одраслих“, „Стручно усавршавање наставника на Наставничком образовном порталу“ и „Дигитални уџбеници – изазов савременог образовања“ у четвртак 20.12.2018.

Детаљнија упутства биће накнадно објављена на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања.

null

НАСТАВНИЧКИ ОБРАЗОВНИ ПОРТАЛ

Више информација