Како би обележили двеста година од првог издања „Српског рјечника“ Вука Стефановића Караџића, ученици Допунске школе на српском језику у кантону Аргау, Швајцарска, учествовали су у етвининг пројекту под називом „Реч по реч – Наш мали Рјечник“. Етвининг (eTwinning) jeсте интернет портал који повезује запослене у школским и предшколским установама широм Европе и омогућава им да заједнички осмишљавају и спроводе пројекте, размењују идеје и примере добре праксе, повезују ученике и обогаћују наставу. У овај пројекат били су укључени ученици ОШ „Јован Дучић“ из Београда и наставник историје Весна Костић, ученици ОШ „Петефи бригада“ из Куле и наставник Татјана Вјештица, ученици ОШ „Иса Бајић“ из Куле и наставник Валентина Мујичић, ученици ОШ „13. октобар“ из Ћуприје и учитељица Катарина Милановић, као и ученици Допунске школе на српском језику кантона Аргау, Швајцарска, и наставник Татјана Хаџић Јововић. Током неколико месеци, од септембра 2018. па до јануара 2019. године, ученици су се упознавали са животом и радом Вука Стефановића Караџића и првим издањем „Српског рјечника“. Први део пројекта био је везан за сазнавање основних чињеница о раду Вука Ст. Караџића и првом издању речника, па су ученици израдили плакате, видео-снимке, ППТ презентације, које су затим качили на твинспејс платформу пројекта. Тако су сви учесници пројекта могли да виде радове и употпуне своја сазнања. У другом делу пројекта ученици су стварали свој речник и мали забавник, што је и био циљ пројекта. Старији ђаци су уз помоћ наставника бирали речи из Вуковог Рјечника и задавали из ученицима других школа. Они су затим те речи проналазили у Рјечнику и објашњавали их. На тај начин ученици су пре свега користили Вуков Рјечник, а затим су морали да разумеју и својим речима објасне одређене појмове и одреднице, што им је помогло и да усвоје нова знања о обичајима и култури српског народа. На пример, неке од речи које су ученици старијих разреда задавали и објашњавали биле су: Божић, Дечани, Ивањдан, вила, додоле, спаија, срез, чесница итд. Након што су добили задатке, ученици су писали одговоре и остављали их на твинспејсу, а резултат њиховог рада био је заједнички електронски речник http://anyflip.com/bjtp/mqxy.

Ученици млађих разреда такође су задавали речи својим вршњацима који су их објашњавали и илустровали. Када су добили задате речи од својих вршњака их друге школе, прво су писали шта мисле да те речи значе, тако да је било доста духовитих одговора. Затим су добијали листиће са одговорима и у групи покушавали да споје речи и праве одговоре. Када су уз помоћ наставника спојили права значења уз речи, добили су слике тих појмова и спајали их са речима. Цео процес завршили су цртањем једног од појма из речника. На тај начин научили су нека од мање познатих речи које немају прилику да чују у свакодневном говору. Резултат њиховог рада био је Мали забавник у електронској форми https://www.magglance.com/Magazine/bd16b3f2e808b37fe4e04a6108c4613d/white

Пројекат је закључен решавањем квиза, попуњавањем завршне анкете и евалуације. Резултати се налазе такође на твинспејсу пројекта. Учествовањем у овом пројекту ученици су имали прилику да на нетрадиционалан начин сазнају и науче нешто ново о Вуку Ст. Караџићу, да обогате свој речник и сазнају више о култури и традицији српског народа, али и да се упознају и друже са својим вршњацима у Србији и расејању.