У оквиру иницијативе Министарства просвете, науке и технолошког развоја за унапређење иницијалног образовања наставника формиране су радне групе које ће радити на модернизацији образовања будућих просветних радника.

Након састанака са представницима универзитета који образују наставнике и учитеље формиране су две радне групе: радна група која ће се бавити најхитнијим питањима, попут недостатака појединих профила наставника и радна група која ће радити на стандардима за акредитацију и другим питањима од значаја за систем образовања.

Током првих састанака радних група представљен је план рада на унапређењу иницијалног образовања наставника, а утврђени су и наредни кораци и анализе који ће бити спроведени.

Планирано је формирање још једне радне групе која ће активности усмерити посебно на иницијално образовање учитеља и васпитача.

Почетком јуна требало би да буду одржани нови састанци ових радних група.

post_link