За наставнике који ће у школској 2019/2020. години остваривати образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству у Виминацијуму је од 1 – 3. aвгуста организован припремни стручни семинар.

Наставници који су изабрани на конкурсу у априлу имали су прилику да на овом стручном скупу чују искуства колега који су претходне четири године били ангажовани на овим пословима и упознају се са примерима из  наставне праксе. Приказане су и презентације о организацији рада и искуствима стеченим у земљама у које се упућују нови наставници  – СР Немачкој, Швајцарској, Француској и Италији.

На скупу се говорило о језичкој култури у настави, програму основног образовања у иностранству, обуци наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима и процесу учења, могућностима примене искустава из наставе српског језика као нематерњег и српског језика као страног у настави српског језика као матерњег у иностранству  и стваралачкој настави књижевности на примеру тумачења народних лирских песама.

О овим темама говорили су представници Филолошког факултета у Београду, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Вукове задужбине и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

На почетку семинара учеснике је поздравио мр Велиша Јоксимовић, начелник 0дељења за послове предшколског и основног образовања и васпитања Школске управе у Пожаревцу  и пожелео свима успешан рад.

Током семинара наставници су имали прилику да чују занимљива предавања и размене искуства која ће им помоћи да што боље организују свој рад у иностранству.

О организованом семинару уредница Вуковог читалишта, Љиљана М. Симић казала је „Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије са својим сарадницима организовало је добар семинар и показало да брине о нашој деци која уче српски језик у допунским школама у дијаспори“.